Georgian Medical Sistems - GMS
eng geo Language:
Join US
MItek

ორიგინალური გადაწყვეტილება სპორტული ტრავმის მკურნალობაში.
საიმედო და გააზრებული ინსტრუმენტი ღია და ანტროსკოპიური ქირურგიისათვის.
ტრანსპლანტატის საიმედო ფიქსაცია.
გაწოვადი და ტიტანის ხრახნისებრი და ღუზის ფორმის ფიქსატორების (იმპლანტების) ფართო ასორტიმენტი. ოპერაციის შემდეგ პაციენტის სწრაფი რეაბილიტაცია და აქტივობის აღდგენა. ოპერაციების ადვილად წარმართვის მეთოდიკა.
2
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Copyright © 2014 GMSGROUP.GE, All Rights Reserved

Home Page | Company | Partners | News | Dictionary | Contacts

Created by R.Ratiani